Sunday, March 14, 2010

Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain)?

Surah an-Naml,ayat 60,Firman Allah swt:

Bukankah Dia(Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu,lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah?Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya.Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain)?Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang(dari kebenaran)

Surah an-Naml,ayat 61,Firman Allah swt:

Bukankah Dia(Allah) yang menjadikan bumi sebagai tempat berdiam,yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya,yang menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya dan yang menjadi pemisah antara dua laut(muara,estuary).Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain?)Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Surah an-Naml,ayat 62,Firman Allah swt:

Bukankah Dia(Allah) yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya,dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu(manusia) sebagai khalifah(pemimpin) di bumi?Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain)?Sedikit sekali(nikmat Allah) yang kamu ingat.

Surah an-Naml,ayat 63,Firman Allah swt:

Bukankah Dia(Allah) yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan dan yang mendatangkan angin sebagai khabar gembira sebelum(kedatangan)rahmat-Nya?Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain)?Mahatinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

Surah an-Naml,ayat 64,Firman Allah swt:

Bukankah Dia(Allah) yang menciptakan (makhluk) dari permulaannya,kemudian mengulanginya(lagi) dan memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain)?Katakanlah,'Kemukakanlah bukti kebenaranmu,jika kamu orang yang benar'.

No comments:

Post a Comment